Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Tesisatı (Kaskad)

Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Tesisatı (Kaskad)

Günümüzde merkezi ısıtma sistemlerinde enerji ekonomisi giderek artan bir önem kazanmıştır. Tüm Avrupa’da ve Türkiye’de yeni yönetmelik ve standartlar ile tüketiciler daha verimli sistemler kullanmaları konusunda bilinçlendirilmektedir.

Kaskad sistemler, her türlü ısıtma ihtiyacına teknik olarak cevap verebilecek, esnek merkezi ısıtma çözümleri sunmaktadır. Sistemin tasarımında kapasite, esneklik ve kumanda seçeneklerinin yanı sıra enerji ekonomisi de bu tür sistemlerin önemli odak noktalarından birisidir.

Konvansiyonel sistemlere göre, çok düşük baca gazı sıcaklıkları sayesinde baca kayıpları da düşük olmaktadır. Örneğin; Konvansiyonel kazanlarda baca gazı sıcaklıkları tam yükte ve 80/60°C işletimde 160°C mertebesinde iken duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda bu değer 75°C’ye kadar düşmektedir.

Kaskad sistemlerin az yer kaplaması, kazanların duvara ya da bir askıya sırt sırta ve yan yana montaj yapılabildiğinden yer sorunu olan kazan dairelerinde avantaj sağlarlar. Kazanların, küçük boyutları olması ve düşük ağırlıkları sayesinde taşınması, montajı ve bakımları kolaydır.

Merkezi bir kazan dairesinde yer tipi kazan seçimi yapıldığında, yedekleme yapabilmek için hesaplanan kazan kapasitesinin üzerinde kapasiteye sahip, bir kazan grubu seçilir. Kaskad sistemlerde her bir kazan, sistemdeki diğer kazanları yedeklediğinden ekstra kapasiteye ihtiyaç yoktur. Herhangi bir kazanın arızalanması durumunda ise örneğin; 1.000 kW toplam kapasitenin 100 kW’ı sistemden geçici süre ile ayrılarak, problem giderilebilir. Bu sayede, ilk yatırım maliyetinde ciddi bir azalma sağlanabilir.

 

Kaskad Sistemler Nasıl Çalışır?

Tüm kazanlar kendi brülör, pompa ve kumanda ünitesine sahiptir. Her bir kazan bağımsız çalıştığından toplam sistem kapasitesi farklı olsa da sistemin minimum kapasitesi tek bir kazanın minimum kapasitesi kadardır. Isıtma ihtiyacının düşük olduğu durumlarda sistem, duvar tipi kaskad sistemlerde ihtiyaç duyulan kadar ısı üretimi gerçekleşeceğinden, yer tipi kazanlara göre, verimin daha yüksek olmasını ve yakıt tüketiminin düşük olmasına olanak sağlar. Kaskad sistemler, 16 kazana kadar yapılabilir. Sistemdeki 16 kazan, ihtiyaç duyulan ısıl kapasitesini sağlayabilmek için sıralı bir biçimde devreye girer.

Kazanların devreye girme süreci şu şekilde gerçekleşir;

  • 1.kazan minimum kapasite (%20) ile devreye girer.
  • Isıl ihtiyaç mevcut ise 1.kazan kapasitesini %100’e kadar artırır.
  • 2.kazan minimum kapasite (%20) ile devreye girer.
  • 1.kazan, 2.kazanın ısıl yüküne kadar kapasitesini kısar.
  • Isıl ihtiyaç mevcut ise 2.kazan kapasitesini %100’e kadar artırır.
  • Diğer kazanlar aynı şekilde devreye girer.

 

Kazanların brülörleri kapalı olduğu durumda yani kazanlarda ısı üretimi olmadığı zamanlarda, kazan içerisinde bulunan su sıcaklığı ile kazan dairesi sıcaklığı arasındaki farktan dolayı durma kayıpları meydana gelmektedir.

Bu kayıplar, kazan gövdesinden kaynaklandığı için hacimleri daha küçük olan duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda durma kayıpları %0,06 seviyesinde iken, yer tipi kazanlarda bu değer %0,20 seviyelerinde olmaktadır.

Ayrıca, duvar tipi kaskad sistemlerde kazanlar sadece ısıtma yaparken eşanjörden su sirküle olacağı için durma kayıpları yer tipi kazanlara kıyasla pratikte çok daha küçük olacaktır.

Duvar tipi kazanlar aynı zamanda yüksek modülasyon aralıkları ile de avantaj sağlamaktadır. Kazanlar üzerinde bulunan kumanda paneli veya kaskad sistemlerdeki merkezi kumanda paneli, ısıtma sistemindeki ihtiyacı tespit eder ve her bir kazana istenen kapasite bilgisini aktarır. Her kazanın gaz armatürü ve fanı, belirlenen ısı ihtiyacına uygun olarak çalışır. Böylece her bir kazan, maksimum ısıl kapasitesinin %20’sine kadar inebilir. Bu sayede, yalnız ihtiyaç duyulan kadar ısı üretilerek fazla yakıt tüketiminin önüne geçilir.

Duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ile planlanan kaskad sistemlerde, ısıtma sistemindeki yüksek ve düşük sıcaklık zonlarını gruplayarak planlamak, düşük sıcaklıktaki zonların bir arada olduğu sistemlerdeki veriminin yüksek olmasını sağlar. Bu avantaj, yüksek kapasiteli kazanlarda kullanılamamaktadır.

Duvar tipi kaskad sistemler, baca uygulamalarında da çeşitlilik sağlamaktadır. Örneğin; her cihazın bacaları konsantrik ya da tek cidarlı olarak bireysel yapılabileceği gibi, ortak baca uygulamaları da mümkündür.

Sizde Kazan Kaskad Tesisatı Sistemleri ve diğer hizmetlerimiz hakkında bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Keşif Formu

İstenilen Hizmetler

img